עורך דין עידן קולב – הוצאה לפועל | פשיטת רגל

Depositphotvos_43414285_xl-2015

ביטול עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל/עו"ד עידן קולב

אחת הפעולות הבסיסיות הננקטות כנגד חייבים בהוצאה לפועל הינה הגבלת החייב מלחדש את דרכונו ועיכוב יציאתו מישראל.

תכליתו של צו עיכוב היציאה מהארץ על פי הפסיקה אינה עונשית ואין בה מטרה של הפעלת לחץ על החייב אלא להבטיח שהחייב לא יעזוב את גבולות ישראל בלי לשוב ויותיר את נושיו אל מול שוקת שבורה. .

חשוב להבין כי עצם היותו של אדם חייב בהוצאה לפועל אין הוא מאבד את זכויותיו הבסיסיות ובכלל זה את חופש התנועה של האדם שהינו ערך חשוב שיש להגן עליו.

יחד עם זאת יש לאזן את זכויותיו של החייב מול זכויות הנושים לקבל את כספם וכך בשביל הצר הנוצר בין הזכויות הללו מצויה האפשרות לבטל באופן זמני את צו עיכוב היציאה מהארץ גם בשעה בה מצוי החייב בחובות בהוצאה לפועל.

אולם, לא לכל מטרה תינתן אפשרות לחייב לצאת מישראל, חשוב להבחין:

מטרת הנסיעה

ככלל, נסיעה למטרות הנאה או חופשה לא יתקבלו, ההיגיון מאחורי זה הינו כי במידה ולחייב יש כסף לחופשה עדיף שישקיעו בהחזר חובותיו ולא למטרות רווחה (אולם, גם מטרה זו אינה סוף פסוק).

נסיעה לטובת אירוע משפחתי, טיפולים רפואיים, מקרים של פיקוח נפש, נסיעה למטרות עבודה וכדומה יתקבלו ביותר הבנה מצד רשמי ההוצאה לפועל והמערכת.

מי ממן את הנסיעה

על החייב להציג בבקשתו לביטול הצו את מקורות המימון של הנסיעה. ההעדפה באופן חד משמעי הינה כי המימון יתבצע על ידי צד ג', מישהו אחר שאינו החייב וזאת על מנת לא לאפשר לחייב להוציא כספים שאלמלא נסע יכלו להגיע לטובת נושיו. ברוב המקרים התחייבות של בן משפחה לממן את הנסיעה מניחה את דעתו של רשם ההוצאה לפועל. כמו כן, הצהרה של צד ג' המצוי בחו"ל שאומרת שהחייב ישתכן אצלו בתקופת הנסיעה ובכך יחסוך עלויות תתקבל בעין יפה יותר ותראה על שאיפת החייב למזער את עלויות הנסיעה.

לכמה זמן הנסיעה

באופן טבעי העדפה היא כי הנסיעה תהיה לזמן הקצר ביותר. במקרה של אירוע משפחתי בחו"ל לדוגמא העדפה תהיה כי החייב יגיע בסמוך לאירוע ויעזוב כמה שיותר מהר לאחריו. במקרה של נסיעת עבודה יש לצרף את לוח הזמנים של הנסיעה כפי שיפרט המעסיק של החייב או המזמין השוהה בחו"ל.

כיצד ניתן להבטיח את שובו של החייב לישראל

כדי להבטיח את שובו של החייב לישראל צריך אמצעי כלשהו שיגרום לחייב לשוב. לצורך כך יש לצרף לבקשה התחייבות של אנשים מטעמו אשר יערבו לחובותיו עד שובו לישראל. המשמעות היא כי אם החייב לא ישוב לישראל תוך התקופה שנקבעה לו תינתן החלטה ע"י רשם ההוצאה לפועל לפיה חובותיו של החייב יוטלו על הערבים. ברוב המקרים יסתפק הרשם ב-2 ערבים המשתכרים לפחות 7,000 ₪ בחודש ואין כנגדם תיקי הוצאה לפועל או עיכוב יציאה מהארץ מסיבות אחרות.

הערבים שמציע החייב צריכים את אישורו של רשם ההוצאה לפועל. על הערבים לצרף לבקשת החייב כתב ערבות, תלושי משכורת לשלושה חודשים לפחות להוכחת השתכרותם וצילום של תעודת הזהות שלהם.

חשוב להבין כי כל זמן שצו העיכוב של החייב מבוטל יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הערבים.

במקרים מסוימים מאוד ניתן להחליף את הערבים בערבות בנקאית אשר תפרע במלואה במקרה והחייב לא ישוב.

אז איך עושים את זה

כדי לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ יש להגיש בקשה. הבקשה תפרט את הנסיבות הנסיעה, את מקור המימון, את משך הנסיעה. לבקשה תצורף הצעה להעמדת ערבים בצירוף המסמכים הנדרשים.

עדיף לצרף גם תצהיר של החייב וכמו כן, עדיף לצרף כרטיסי טיסה הלוך ושוב.

הבקשה תוגש בלשכת ההוצאה לפועל. את הבקשה כדאי להגיש לפחות שלושה שבועות לפני הנסיעה. הרשם יבחן את הבקשה, יבחן את הערבים ויחליט האם מטרת הנסיעה ראויה.

במידה והרשם יאשר את הנסיעה, יהיה על הערבים להתייצב עם החייב בלשכת ההוצאה לפועל. במעמד זה יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ כנגד החייב ויוטל במקום על הערבים.

לאחר חזרתו של החייב לישראל יתייצב החייב בלשכת ההוצאה לפועל ובמעמד זה יוטל על החייב צו עיכוב מהארץ וצו העיכוב היציאה מהארץ כנגד הערבים יבוטל.

לסיכום: חוב בהוצאה לפועל אינו כולא את החייב בישראל. במקרים בהם דרוש החייב בחו"ל ניתן לאפשר לו לצאת לטובת עיסוקיו וצרכיו האישיים. משמעות הדבר היא כי החייב אינו מאבד את זכויותיו ואינו הופך לאזרח סוג ב' שניתן להתעמר בו או להפעיל עליו לחץ אסור על מנת לגבות ממנו כספים.

***הכותב הינו עו"ד לחדלות פירעון וגבייה ומלווה חייבים בהוצאה לפועל ובהליך הפש"ר.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

רוצים לקבל יעוץ משפטי?

השאירו פרטים ונחזור בהקדם!

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן